Nieuws

Werknemers kunnen, vanaf 1 juni 2019, een aanvraag bij hun werkgever doen voor opname van:

 

 • 1/10de ouderschapsverlof
  Dit kan enkel voor werknemers die voltijds werken.
  Met deze maatregel kunnen ouders gedurende 40 maanden ouderschapsverlof opnemen ten belope van:
                                   - een halve dag per week
                                   - of een volledige dag om de twee weken;
 
 • voltijds ouderschapsverlof en verlof voor medische bijstand in weken
  Vier weken schorsing staat hierbij gelijk aan 1 maand schorsing;
 
 • halftijds ouderschapsverlof per maand.
 
Let op! Akkoord werkgever vereist
Deze nieuwe mogelijkheden kunnen enkel mits akkoord van de werkgever. Dit in tegenstelling tot de andere opnamevormen. Bij weigering moet de werkgever deze beslissing schriftelijk meedelen aan betrokkene. Hij doet dit:
 • binnen de maand na de schriftelijke kennisgeving bij ouderschapsverlof;
 • binnen de twee werkdagen na de schriftelijke kennisgeving bij verlof voor medische bijstand.
 
Uitkeringen?
De wetgever past ook de RVA-uitkeringen verhoudingsgewijs aan.
 
Vanaf wanneer?
Deze bijkomende mogelijkheden tot opname van een thematisch verlof treden in werking op 1 juni 2019. Vóór deze datum kan een werknemer het 1/10de ouderschapsverlof of de flexibele opname van het ouderschapsverlof of de medische bijstand nog niet aanvragen bij de werkgever.
 
 
Gevolgen voor de werkgever
De werkgever kan door deze wijzigingen, vanaf 1 juni 2019, geconfronteerd worden met meer aanvragen voor opname van een thematisch verlof.
Voor de opname van 1/10de ouderschapsverlof en de flexibele opname van de thematische verloven is wel zijn akkoord vereist.
Bij weigering moet hij zijn beslissing schriftelijk meedelen aan de betrokken werknemer.
 
Bron: Koninklijk besluit van 5 mei 2019 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de thematische verloven (1)