Nieuws
De Kamer keurde een bijkomende outplacementregeling bij einde van de arbeidsovereenkomst, wegens medische overmacht, goed. De regeling vloeit voort uit de arbeidsdeal die de regering vorige zomer sloot. We bespraken ze al eerder in onze nieuwsbrief. Ter herinnering vindt u hier opnieuw de volledige bespreking.
 
Outplacement vandaag
Vandaag kennen we twee regelingen van outplacement:
  • de algemene regeling voor werknemers met een opzeggingstermijn van minstens 30 weken (eenheidsstatuut);
  • de bijzondere regeling voor bepaalde 45-plussers die minder dan 30 weken opzeggingstermijn hebben (cao nr. 82).
 
Beide regelingen gelden enkel voor zover er sprake is van een ontslag door de werkgever.
 
Binnenkort derde outplacementregeling
 
Binnenkort komt hier nog een derde regeling bij. Deze nieuwe outplacementregeling zal enkel gelden wanneer de werkgever zich beroept op medische overmacht om na afloop van een re-integratietraject het einde van de arbeidsovereenkomst vast te stellen. In deze context is er geen sprake van ontslag.

Het nieuwe recht speelt niet indien de werknemer zich beroept op de medische overmacht om het einde van de arbeidsarbeidsovereenkomst vast te stellen. Ook bij een gezamenlijke vaststelling (werkgever én werknemer) van het einde van de arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht, zal de nieuwe regeling niet aan de orde zijn.
 
Inwerkingtreding
 
De regeling treedt in werking 10 dagen na publicatie van de wettekst in het Staatsblad.  Vermoedelijk zal dat in de loop van de maand april of mei zijn.
 
Opgelet!
Deze maatregel is goedgekeurd in de Kamer, maar is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. Dat zal vermoedelijk de komende weken gebeuren. De bespreking geldt dus onder voorbehoud van publicatie in het Belgisch Staatsblad.
 
Gevolgen voor de werkgever
Zodra de bepaling van kracht is, zal de werkgever die zich beroept op medische overmacht om de arbeidsovereenkomst te beëindigen een outplacementaanbod aan de werknemer moeten doen.
 
Bron: Wetsvoorstel betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal, De Kamer, doc 54, nr. 3464.